CORFF ALLANNOL

OUTSIDE BODY

Aelodaeth/Membership

PLAID CYMRU

LLAFUR/ LABOUR

ANNIBYNNOL/

INDEPENDENT

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG BRECON BEACONS NATIONAL PARK AUTHORITY

2

Cyng/Cllr Glynog Davies

 

Cyng/Cllr Andrew James

 

PANEL HEDDLU A THROSEDDU DYFED POWYS

DYFED POWYS POLICE AND CRIME PANEL

3

Cyng/Cllr Ken Howell

Cyng/Cllr Eryl Morgan

Cyng/Cllr Jim Jones

AWDURDOD TAN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

MID & WEST WALES FIRE & RESCUE AUTHORITY

5

Cyng/Cllr Mansel Charles

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Cyng/Cllr Colin Evans

Cyng/Cllr Kevin Madge

Cyng/Cllr Edward Thomas