PANELAU’R CYNGOR

COUNCIL PANELS

Aelodaeth/Membership

PLAID CYMRU

LLAFUR/ LABOUR

ANNIBYNNOL/

INDEPENDENT

GWEITHGOR TRAWSBLEIDIOL AR ADOLYGU’R CYFANSODDIAD CROSS PARTY CONSTITUTIONAL REVIEW WORKING GROUP

10

Cyng/Cllr Emlyn Dole

Cyng/Cllr Hazel Evans

Cyng/Cllr Tyssul Evans

Cyng/Cllr Peter Hughes Griffiths

Cyng/Cllr David Jenkins

Cyng/Cllr Jeff Edmunds

Cyng/Cllr Rob James

Cyng/Cllr John James

Cyng/Cllr Mair Stephens

Cyng/Cllr Jane Tremlett

PANEL YMGYNGHOROL YNGHYLCH Y POLISI TÂL

PAY POLICY ADVISORY PANEL

6

Cyng/Cllr Emlyn Dole

Cyng/Cllr. Hazel Evans

Cyng/Cllr David Jenkins

Cyng/Cllr Jeff Edmunds

Cyng/Cllr John Prosser

Cyng/Cllr Mair Stephens