PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU

13 AELOD

 

COMMUNITY SCRUTINY COMMITTEE

13 MEMBERS

 

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (6)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Ann Davies

2.

Cynghorydd/Councillor

Handel Davies

3.

Cynghorydd/Councillor

Jeanette Gilasbey

4.

Cynghorydd/Councillor

Betsan Jones

5.

Cynghorydd/Councillor

Gareth Thomas

6.

Cynghorydd/Councillor

Aled Vaughan Owen

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (4)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Fozia Akhtar

2.

Cynghorydd/Councillor

Colin Evans

3.

Cynghorydd/Councillor

Rob Evans

4.

Cynghorydd/Councillor

Shirley Matthews

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (3)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Anthony Davies

2.

Cynghorydd/Councillor

Irfon Jones

3.

Cynghorydd/Councillor

Hugh Shepardson

 

 

 

 

 


 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT 

14 AELOD O’R CYNGOR, 2 AELOD ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS A 3 RHIANT-LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS

EDUCATION AND CHILDREN SCRUTINY COMMITTEE

14 COUNCIL MEMBERS, 2 NON ELECTED VOTING MEMBERS AND 3 ELECTED VOTING PARENT GOVERNOR MEMBERS

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (7)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Liam Bowen

2.

Cynghorydd/Councillor

Kim Broom

3.

Cynghorydd/Councillor

Betsan Jones

4.

Cynghorydd/Councillor

Jean Lewis

5.

Cynghorydd/Councillor

Darren Price 

6.

Cynghorydd/Councillor

Emlyn Schiavone

7.

Cynghorydd/Councillor

Dorian Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (3)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Dot Jones

2.

Cynghorydd/Councillor

Gary Jones

3.

Cynghorydd/Councillor

Bill Thomas

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (2)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Ieuan Wyn Davies

2.

Cynghorydd/Councillo

Edward Thomas

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Shahana Najmi

 

HEB GYSYLLTIAD PLEIDIOL/UNAFFILIATED (1)

 

1.

Cynghorydd/Councillor

John Jenkins

 

Aelodau Anetholedig sydd â phleidlais (2) / Non Elected Voting Members (2)

1.

Mrs V. Kenny

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig/Roman Catholic Church

2.

Y Parch/Rev. D. Richards

Yr Eglwys yng Nghymru/Church in Wales

 

 

 

Rhiant Lywodraethwyr Etholedig sydd â Phleidlais (3) / Elected Voting Parent Governor Members (3) (Yn dod I ben/Term ends 31/03/2020)

1.

Melanie Jones           

Ardal/Area -  1 Dinefwr

2.

Georgina Cornock-Evans 

Ardal/Area 2 – Caerfyrddin/Carmarthen

3.

James Davies

Ardal/Area 3 - Llanelli


 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU’R CYHOEDD A’R AMGYLCHEDD

14 AELOD

ENVIRONMENTAL AND PUBLIC PROTECTION SCRUTINY COMMITTEE

14 MEMBERS

 

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (8)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Mansel Charles

2.

Cynghorydd/Councillor

Karen Davies

3.

Cynghorydd/Councillor

Jeanette Gilasbey

4.

Cynghorydd/Councillor

Dorian Phillips

5.

Cynghorydd/Councillor

Susan Phillips

6.

Cynghorydd/Councillor

Alan Speake

7.

Cynghorydd/Councillor

Dai Thomas

8.

Cynghorydd/Councillor

Aled Vaughan Owen

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (3)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Penny Edwards

2.

Cynghorydd/Councillor

Tina Higgins

3.

Cynghorydd/Councillor

John James

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (2)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Arwel Davies

2.

Cynghorydd/Councillor

Joseph Davies

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Eryl Morgan

 


 

 

 

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU

13 AELOD

 

POLICY AND RESOURCES SCRUTINY COMMITTEE

13 MEMBERS

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (6)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Kim Broom

2.

Cynghorydd/Councillor

Handel Davies

3.

Cynghorydd/Councillor

Ken Howell

4.

Cynghorydd/Councillor

Gareth John

5.

Cynghorydd/Councillor

Carys Jones

6.

Cynghorydd/Councillor

Elwyn Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (3)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Deryk Cundy

2.

Cynghorydd/Councillor

Kevin Madge

3.

Cynghorydd/Councillor

John Prosser

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (3)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Sue Allen

2.

Cynghorydd/Councillor

Arwel Davies

3.

Cynghorydd/Councillor

Giles Morgan 

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Jeff Edmunds

 

 

 


 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

14 AELOD

 

SOCIAL CARE AND HEALTH SCRUTINY COMMITTEE

14 MEMBERS

 

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (7)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Kim Broom

2.

Cynghorydd/Councillor

Karen Davies

3.

Cynghorydd/Councillor

Tyssul Evans

4.

Cynghorydd/Councillor

Jean Lewis

5.

Cynghorydd/Councillor

Emlyn Schiavone

6.

Cynghorydd/Councillor

Gwyneth Thomas

7.

Cynghorydd/Councillor

Dorian Williams

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (4)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Rob Evans

2.

Cynghorydd/Councillor

Amanda Fox

3.

Cynghorydd/Councillor

Gary Jones

4.

Cynghorydd/Councillor

Ken Lloyd

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (2)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Sue Allen

2.

Cynghorydd/Councillor

Ieuan Davies

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Louvain Roberts

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

PWYLLGOR APELAU

6 AELOD

 

APPEALS COMMITTEE

6 MEMBERS

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (3)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Kim Broom

2.

Cynghorydd/Councillor

Ken Howell 

3.

Cynghorydd/Councillor

Dorian Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Colin Evans

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Sue Allen 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Eryl Morgan

 

 

 

 

 

 

NI CHANIATEIR EILYDDION  MEWN CYFARFODYDD O’R PWYLLGOR YMA

 

NO SUBSTITUTES ARE ALLOWED  AT MEETINGS OF THIS COMMITTEE


 

PWYLLGOR PENODI A - CYFARWYDDWYR

16 AELOD

APPOINTMENTS COMMITTEE A – DIRECTORS

16 MEMBERS

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP (8)

1.

Cynghorydd/Councillor

Glynog Davies

2.

Cynghorydd/Councillor

Emlyn Dole

3.

Cynghorydd/Councillor

Hazel Evans

4.

Cynghorydd/Councillor

Tyssul Evans

5.

Cynghorydd/Councillor

Peter Hughes Griffiths

6.

Cynghorydd/Councillor

David Jenkins

7.

Cynghorydd/Councillor

Alun Lenny

8.

Cynghorydd/Councillor

Eirwyn Williams

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP  (5)

1.

Cynghorydd/Councillor

Deryk Cundy

2.

Cynghorydd/Councillor

Suzy Curry

3.

Cynghorydd/Councillor

Amanda Fox

4.

Cynghorydd/Councillor

Rob James

5.

Cynghorydd/Councillor

Kevin Madge

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (3)

1.

Cynghorydd/Councillor

Philip Hughes

2.

Cynghorydd/Councillor

Mair Stephens

3.

Cynghorydd/Councillor

Edward Thomas

 

*Mae rhaid I Bwyllgorau Penodi cynnwys mwyafrif o Aelodau anweithredol /Appointments Committees must comprise a majority of non-executive Board Members.

TREFNIADAU LLUNIO RHESTR-FER

 

Llunio Rhestr-fer

Penodiad gan

Y Prif Weithredwr a Phennaeth y Gwasanaethau Cyflogedig

Pwyllgor Penodi “A”

Y Cyngor, ar ôl derbyn argymhellion Pwyllgor Penodi “A”

Cyfarwyddwr(wyr)

Wyth Aelod o Bwyllgor Penodi  “A” yn eu tro ar sail cydbwysedd gwleidyddol  y Cyngor ac sydd wedi'u dewis yn ôl rota yn nhrefn yr wyddor (gan gynnwys hefyd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am y maes gwasanaeth y mae'r swydd yn rhan ohono)

Pwyllgor Penodi  “A”

SHORTLISTING ARRANGEMENTS

 

Shortlisting

Appointment by

Chief Executive & Head of Paid Service

Appointments Committee “A”

Council on the recommendation of Appointment Committee “A”

Director(s)

Eight Members of Appointment Committee “A” reflecting the political balance of the Council and chosen on rota via alphabetical order (to also include the Executive Board Member within the service area the post is located)

Appointments Committee “A”


 

PWYLLGOR PENODI B - PENNAETHIAID GWASANAETH

10 AELOD

 

APPOINTMENTS COMMITTEE B – HEADS OF SERVICE

10 MEMBERS

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP (5)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Cefin Campbell

 

2.

Cynghorydd/Councillor

Mansel Charles

 

3.

Cynghorydd/Councillor

Emlyn Dole  [

 

4.

Cynghorydd/Councillor

Linda Evans

 

5.

Cynghorydd/Councillor

Tyssul Evans

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP  (2)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Rob James

 

2.

Cynghorydd/Councillor

John Prosser

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (2)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Joseph Davies

 

2.

Cynghorydd/Councillor

Mair Stephens

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Sharen Davies

 

 

 

 

*Mae rhaid I Bwyllgorau Penodi cynnwys mwyafrif o Aelodau anweithredol /Appointments Committees must comprise a majority of non-executive Board Members.

 

TREFNIADAU LLUNIO RHESTR-FER

          Llunio Rhestr-fer

Penodiad gan

Y Cyfarwyddwr perthnasol ar gyfer y gwasanaeth o dan sylw, gan ymgynghori ag Aelod(au) perthnasol y Bwrdd Gweithredol/Cadeirydd y Pwyllgor Craffu 

Pwyllgor Penodi “B”

 

SHORTLISTING ARRANGEMENTS

Shortlisting

Appointment by

Relevant Director for the service concerned in consultation with the relevant Executive Board Member(s)/Chair of Scrutiny Committee

Appointment Committee “B”


PWYLLGOR ARCHWILIO

8 AELOD O’R CYNGOR A 1 AELOD ALLANOL A PHLEIDLAIS

 

AUDIT COMMITTEE

8 MEMBERS PLUS ONE EXTERNAL MEMBER WITH VOTING RIGHTS

 

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP (4)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Kim Broom

 

2.

Cynghorydd/Councillor

Gareth John

 

3.

Cynghorydd/Councillor

Emlyn Schiavone

 

4.

Cynghorydd/Councillor

Elwyn Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP  (2)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Tina Higgins

 

2.

Cynghorydd/Councillor

Bill Thomas

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Giles Morgan

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Louvain Roberts

 

 

 

AELOD ALLANOL A PHLEIDLAIS / EXTERNAL VOTING MEMBER

(Cyfnod y penodiad/period of appointment 01/07/2016 – 30/06/2019)

 

 

 

1.

Mrs Julie James

 

 

 

 

 

 


PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

5 AELOD

 

DEMOCRATIC SERVICES COMMITTEE

5 MEMBERS

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (2)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Tyssul Evans

2.

Cynghorydd/Councillor

Dai Thomas

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (2)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Dot Jones

2.

Cynghorydd/Councillor

Suzy Curry

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Jim Jones

 


 

 

PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED

3 AELOD

 

DYFED PENSION FUND COMMITTEE

3 MEMBERS

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Elwyn Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR /LABOUR GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Rob Evans

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Jim Jones

 

 

DIRPRWY ENWEBEDIG/NOMINATED SUBSTITUTE (1)

 

Cyng/Cllr Dai Thomas

 

 


PANEL ADOLYGU TAI

8 AELOD

 

HOUSING REVIEW PANEL

8 MEMBERS

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (4)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Jean Lewis

2.

Cynghorydd/Councillor

Susan Phillips

3.

Cynghorydd/Councillor

Alan Speake

4.

Cynghorydd/Councillor

Gareth Thomas

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Andre McPherson

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Ieuan Davies

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Louvain Roberts

 

 

 

HEB GYSYLLTIAD PLEIDIOL/UNAFFILIATED (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

John Jenkins

 

 

DIRPRWYON ENWEBEDIG/NOMINATED SUBSTITUTES

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP  (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Alun Lenny

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR CYMRU GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

John James

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Irfon Jones


 

PWYLLGOR TRWYDDEDU

14 AELOD

 

LICENSING COMMITTEE

14 MEMBERS

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP (7)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Mansel Charles

2.

Cynghorydd/Councillor

Ann Davies

3.

Cynghorydd/Councillor

Tyssul Evans

4.

Cynghorydd/Councillor

Ken Howell

5.

Cynghorydd/Councillor

Susan Phillips

6.

Cynghorydd/Councillor

Eirwyn Williams

7.

Cynghorydd/Councillor

Elwyn Williams

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP (4)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Fozia Akhtar

2.

Cynghorydd/Councillor

Penny Edwards

3.

Cynghorydd/Councillor

Amanda Fox

4.

Cynghorydd/Councillor

Andre McPherson

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP  (3)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Irfon Jones

2.

Cynghorydd/Councillor

Jim Jones

3.

Cynghorydd/Councillor

Edward Thomas

 

 

 

 

NI CHANIATEIR EILYDDION  MEWN CYFARFODYDD O’R PWYLLGOR YMA

 

NO SUBSTITUTES ARE ALLOWED  AT MEETINGS OF THIS COMMITTEE

 

 

Bydd aelodaeth yr Is-bwyllgorau Trwyddedu yn cael eu gadarnhau gan y Pwyllgor Trwyddedu

yn ei gyfarfod cyntaf yn dilyn y Cyfarfod Blynyddol

 

Membership of the Licensing Sub-Committees will be confirmed by the Licensing Committee at its first meeting following the Annual Meeting

 

 

PWYLLGOR PENODI AELODAU

7 AELOD

 

MEMBER APPOINTMENTS COMMITTEE

7 MEMBERS

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP (4)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Mansel Charles

 

2.

Cynghorydd/Councillor

Tyssul Evans

 

3.

Cynghorydd/Councillor

Jeanette Gilasbey

 

4.

Cynghorydd/Councillor

Alan Speake 

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP  (1)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Suzy Curry

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Anthony Davies

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/NEW INDEPENDENT GROUP (1)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor      Jeff Edmunds

 

 

 

 


 

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 20 AELOD

 

PLANNING COMMITTEE - 20 MEMBERS

 

GRŴP PLAID CYMRU / PLAID CYMRU GROUP (10)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Mansel Charles

2.

Cynghorydd/Councillor

Tyssul Evans

3.

Cynghorydd/Councillor

Jeanette Gilasbey

4.

Cynghorydd/Councillor

Ken Howell

5.

Cynghorydd/Councillor

Carys Jones

6.

Cynghorydd/Councillor

Alun Lenny

7.

Cynghorydd/Councillor    

Jean Lewis

8.

Cynghorydd/Councillor    

Dorian Phillips

9.

Cynghorydd/Councillor    

Gareth Thomas

10.

Cynghorydd/Councillor    

Eirwyn Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR / LABOUR GROUP  (4)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Penny Edwards

2.

Cynghorydd/Councillor

John James

3.

Cynghorydd/Councillor

Dot Jones

4.

Cynghorydd/Councillor

Kevin Madge

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL / INDEPENDENT  GROUP (4)

 

 

 

1.

Cynghorydd/Councillor

Sue Allen

2.

Cynghorydd/Councillor

Ieuan Wyn Davies

3.

Cynghorydd/Councillor

Joseph Davies

4.

Cynghorydd/Councillor

Irfon Jones

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD/ NEW INDEPENDENT GROUP (2)

1.

Cynghorydd/Councillor

Lle Gwag/Vacancy

2.

Cynghorydd/Councillor

Lle Gwag/Vacancy

 

 

NI CHANIATEIR EILYDDION  MEWN CYFARFODYDD O’R PWYLLGOR YMA

 

NO SUBSTITUTES ARE ALLOWED  AT MEETINGS OF THIS COMMITTEE

 

 

Lle mae gan wardiau fwy nag un aelod etholedig, dim ond un aelod  gall eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio

 

Where wards have more than one elected member, only one member may sit on the Planning Committee


 

PWYLLGOR SAFONAU

9 AELOD

 

STANDARDS COMMITTEE

9 MEMBERS

 

 

AELODAU ANNIBYNNOL / INDEPENDENT MEMBERS(5)

 

 

1

Mrs Mary Dodd                    IS-GADEIRYDD/VICE-CHAIR

(Cyfnod y Penodiad/Period of Appointment 15/04/15 – 14/04/21)

2

Mrs Daphne Evans

(Cyfnod y Penodiad/Period of Appointment 13/12/17 – 12/12/23)

3

Mrs Julie James

(Cyfnod y Penodiad/Period of Appointment 13/12/17 – 12/12/23)

4

Mr M. Andre Morgan CADEIRYDD / CHAIR

(Cyfnod y Penodiad/Period of Appointment 06/12/11 – 04/12/21)

5

Mr Alun Williams

(Cyfnod y Penodiad/Period of Appointment 06/12/11 – 04/12/21)

 

 

 

Aelod Cymunedol y Pwyllgor / Community Committee Member (1)

(Cyfnod y Penodiad – tan etholiad Llywodraeth Leol Mai 2022                                

Period of Appointment – until the Local Government Elections in May 2022)

1

Cynghorydd/Councillor         Philip Rogers

 

Aelodau Etholedig y Cyngor Sir / Elected Members of the County Council (3)

1

Cynghorydd/Councillor         Jeanette Gilasbey

2

Cynghorydd/Councillor         Rob James

3

Cynghorydd/Councillor         Gareth Thomas