Committee attendance

Audit Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Kim Broom 1
Cllr. Karen Davies 1
Cllr. Tina Higgins 1
Julie James 1
Cllr. Gareth John 1
Cllr. Giles Morgan 1
Cllr. Louvain Roberts 0
Cllr. Bill Thomas 1
Cllr. Elwyn Williams 1
Community Scrutiny Committee, 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Fozia Akhtar 2
Cllr. Cefin Campbell 0
Cllr. Ann Davies 3
Cllr. Anthony Davies 3
Cllr. Handel Davies 3
Cllr. Colin Evans 1
Cllr. Rob Evans 3
Cllr. Tyssul Evans 1
Cllr. Jeanette Gilasbey 3
Cllr. Peter Hughes Griffiths 2
Cllr. Betsan Jones 2
Cllr. Irfon Jones 3
Cllr. Ken Lloyd 1
Cllr. Shirley Matthews 2
Cllr. Giles Morgan 1
Cllr. Aled Vaughan Owen 1
Cllr. Hugh Shepardson 3
Cllr. Alan Speake 2
Cllr. Gareth Thomas 3
County Council, 8 meetings
Member Attendances
Cllr. Fozia Akhtar 4
Cllr. Sue Allen 5
Cllr. Liam Bowen 5
Cllr. Kim Broom 5
Cllr. Cefin Campbell 5
Cllr. Mansel Charles 5
Cllr. Deryk Cundy 4
Cllr. Suzy Curry 3
Cllr. Arwel Davies 5
Cllr. Ann Davies 3
Cllr. Anthony Davies 5
Cllr. Glynog Davies 4
Cllr. Handel Davies 5
Cllr. Ieuan Davies 5
Cllr. Joseph Davies 4
Cllr. Karen Davies 3
Cllr. Sharen Davies 5
Cllr. Emlyn Dole 5
Cllr. Jeff Edmunds 3
Cllr. Penny Edwards 3
Cllr. Colin Evans 3
Cllr. Hazel Evans 4
Cllr. Linda Evans 5
Cllr. Rob Evans 5
Cllr. Tyssul Evans 5
Cllr. Amanda Fox 5
Cllr. Jeanette Gilasbey 5
Cllr. Peter Hughes Griffiths 5
Cllr. Deian Harries 2
Cllr. Carl J. Harris 3
Cllr. Tina Higgins 4
Cllr. Ken Howell 5
Cllr. Philip Hughes 4
Cllr. Andrew James 3
Cllr. John James 5
Cllr. Rob James 4
Cllr. David Jenkins 5
Cllr. John Jenkins 3
Cllr. Gareth John 5
Cllr. Betsan Jones 5
Cllr. Carys Jones 2
Cllr. Dot Jones 5
Cllr. Gary Jones 5
Cllr. Irfon Jones 5
Cllr. Jim Jones 1
Cllr. Alun Lenny 5
Cllr. Jean Lewis 5
Cllr. Ken Lloyd 4
Cllr. Kevin Madge 5
Cllr. Shirley Matthews 3
Cllr. Andre McPherson 5
Cllr. Eryl Morgan 5
Cllr. Giles Morgan 4
Cllr. Shahana Najmi 2
Cllr. Dai Nicholas 3
Cllr. Aled Vaughan Owen 5
Cllr. Dorian Phillips 5
Cllr. Susan Phillips 1
Cllr. Darren Price 4
Cllr. John Prosser 4
Cllr. Louvain Roberts 5
Cllr. Emlyn Schiavone 4
Cllr. Hugh Shepardson 4
Cllr. Alan Speake 5
Cllr. Mair Stephens 3
Cllr. Bill Thomas 5
Cllr. Dai Thomas 5
Cllr. Edward Thomas 4
Cllr. Gareth Thomas 4
Cllr. Gwyneth Thomas 5
Cllr. Jane Tremlett 5
Cllr. Dorian Williams 5
Cllr. Eirwyn Williams 5
Cllr. Elwyn Williams 4
Executive Board, 10 meetings
Member Attendances
Cllr. Cefin Campbell 7
Cllr. Deryk Cundy 8
Cllr. Glynog Davies 9
Cllr. Emlyn Dole 7
Cllr. Hazel Evans 9
Cllr. Linda Evans 9
Cllr. Peter Hughes Griffiths 9
Cllr. Philip Hughes 8
Cllr. David Jenkins 9
Cllr. Dot Jones 2
Cllr. Ken Lloyd 3
Cllr. Kevin Madge 2
Cllr. John Prosser 1
Cllr. Mair Stephens 6
Cllr. Jane Tremlett 7
Executive Board Member Decisions Meeting for Resources, 3 meetings
Member Attendances
Cllr. Linda Evans 1
Cllr. David Jenkins 3
Policy & Resources Scrutiny Committee, 3 meetings
Member Attendances
Cllr. Sue Allen 1
Cllr. Kim Broom 2
Cllr. Deryk Cundy 2
Cllr. Arwel Davies 2
Cllr. Handel Davies 2
Cllr. Jeff Edmunds 1
Cllr. Tyssul Evans 1
Cllr. Ken Howell 2
Cllr. Gareth John 2
Cllr. Carys Jones 2
Cllr. Gary Jones 1
Cllr. Kevin Madge 1
Cllr. Giles Morgan 2
Cllr. John Prosser 1
Cllr. Mair Stephens 1
Cllr. Elwyn Williams 1