Committee attendance

Appeals Committee, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. Sue Allen 0
Cllr. Kim Broom 0
Cllr. Colin Evans 0
Cllr. Ken Howell 0
Cllr. Eryl Morgan 0
Cllr. Dorian Williams 0
County Council, 7 meetings
Member Attendances
Cllr. Fozia Akhtar 6
Cllr. Sue Allen 5
Cllr. Liam Bowen 4
Cllr. Kim Broom 7
Cllr. Cefin Campbell 7
Cllr. Mansel Charles 7
Cllr. Deryk Cundy 7
Cllr. Suzy Curry 6
Cllr. Arwel Davies 7
Cllr. Ann Davies 6
Cllr. Anthony Davies 7
Cllr. Glynog Davies 7
Cllr. Handel Davies 6
Cllr. Ieuan Davies 7
Cllr. Joseph Davies 7
Cllr. Karen Davies 4
Cllr. Sharen Davies 6
Cllr. Emlyn Dole 7
Cllr. Jeff Edmunds 7
Cllr. Penny Edwards 5
Cllr. Colin Evans 2
Cllr. Hazel Evans 7
Cllr. Linda Evans 6
Cllr. Rob Evans 5
Cllr. Tyssul Evans 7
Cllr. Amanda Fox 7
Cllr. Jeanette Gilasbey 7
Cllr. Peter Hughes Griffiths 7
Cllr. Deian Harries 4
Cllr. Carl J. Harris 4
Cllr. Tina Higgins 7
Cllr. Ken Howell 7
Cllr. Philip Hughes 6
Cllr. Andrew James 6
Cllr. John James 7
Cllr. Rob James 6
Cllr. David Jenkins 7
Cllr. John Jenkins 4
Cllr. Gareth John 7
Cllr. Betsan Jones 7
Cllr. Carys Jones 7
Cllr. Dot Jones 7
Cllr. Gary Jones 6
Cllr. Irfon Jones 7
Cllr. Jim Jones 6
Cllr. Alun Lenny 6
Cllr. Jean Lewis 7
Cllr. Ken Lloyd 5
Cllr. Kevin Madge 7
Cllr. Shirley Matthews 7
Cllr. Andre McPherson 7
Andre Morgan 1
Cllr. Eryl Morgan 7
Cllr. Giles Morgan 4
Cllr. Shahana Najmi 4
Cllr. Dai Nicholas 5
Cllr. Aled Vaughan Owen 7
Cllr. Dorian Phillips 6
Cllr. Susan Phillips 6
Cllr. Darren Price 6
Cllr. John Prosser 6
Cllr. Louvain Roberts 5
Cllr. Emlyn Schiavone 7
Cllr. Hugh Shepardson 6
Cllr. Alan Speake 7
Cllr. Mair Stephens 7
Cllr. Bill Thomas 5
Cllr. Dai Thomas 5
Cllr. Edward Thomas 7
Cllr. Gareth Thomas 5
Cllr. Gwyneth Thomas 5
Cllr. Jane Tremlett 7
Cllr. Dorian Williams 7
Cllr. Eirwyn Williams 6
Cllr. Elwyn Williams 7
Environmental & Public Protection Scrutiny Committee, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. Mansel Charles 5
Cllr. Deryk Cundy 1
Cllr. Arwel Davies 4
Cllr. Joseph Davies 5
Cllr. Karen Davies 5
Cllr. Penny Edwards 4
Cllr. Tyssul Evans 1
Cllr. Amanda Fox 2
Cllr. Jeanette Gilasbey 4
Cllr. Tina Higgins 1
Cllr. John James 5
Cllr. Gary Jones 2
Cllr. Eryl Morgan 2
Cllr. Aled Vaughan Owen 5
Cllr. Dorian Phillips 5
Cllr. Susan Phillips 4
Cllr. John Prosser 1
Cllr. Alan Speake 5
Cllr. Dai Thomas 5
Joint meeting of the Environmental & Public Protection and Social Care & Health Scrutiny Committees, 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Sue Allen 1
Cllr. Kim Broom 1
Cllr. Cefin Campbell 0
Cllr. Mansel Charles 1
Cllr. Deryk Cundy 1
Cllr. Arwel Davies 1
Cllr. Ieuan Davies 1
Cllr. Joseph Davies 1
Cllr. Karen Davies 1
Cllr. Penny Edwards 1
Cllr. Rob Evans 1
Cllr. Tyssul Evans 1
Cllr. Amanda Fox 1
Cllr. Jeanette Gilasbey 1
Cllr. Tina Higgins 0
Cllr. Philip Hughes 1
Cllr. John James 1
Cllr. Gary Jones 1
Cllr. Jean Lewis 1
Cllr. Ken Lloyd 0
Cllr. Eryl Morgan 0
Cllr. Aled Vaughan Owen 1
Cllr. Dorian Phillips 1
Cllr. Susan Phillips 1
Cllr. Louvain Roberts 1
Cllr. Emlyn Schiavone 1
Cllr. Alan Speake 1
Cllr. Dai Thomas 1
Cllr. Gwyneth Thomas 1
Cllr. Jane Tremlett 1
Cllr. Dorian Williams 1
Social Care & Health Scrutiny Committee, 3 meetings
Member Attendances
Cllr. Sue Allen 4
Cllr. Kim Broom 4
Cllr. Deryk Cundy 1
Cllr. Ieuan Davies 4
Cllr. Karen Davies 4
Cllr. Sharen Davies 1
Cllr. Rob Evans 3
Cllr. Tyssul Evans 4
Cllr. Amanda Fox 0
Cllr. Gary Jones 3
Cllr. Jean Lewis 3
Cllr. Ken Lloyd 4
Cllr. Eryl Morgan 1
Cllr. Louvain Roberts 1
Cllr. Emlyn Schiavone 4
Cllr. Gwyneth Thomas 4
Cllr. Dorian Williams 3
Cllr. Elwyn Williams 1