Committee attendance

Appointments Committee B, 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Cefin Campbell 1
Cllr. Mansel Charles 1
Cllr. Joseph Davies 1
Cllr. Sharen Davies 1
Cllr. Emlyn Dole 1
Cllr. Linda Evans 1
Cllr. Tyssul Evans 1
Cllr. Mair Stephens 1
Cllr. Rob James 1
Cllr. Dot Jones 1
Cllr. John Prosser 0
County Council, 7 meetings
Member Attendances
Cllr. Cefin Campbell 6
Cllr. Hazel Evans 7
Cllr. Ieuan Davies 7
Cllr. Jim Jones 3
Cllr. John Jenkins 6
Cllr. Sue Allen 6
Cllr. Mansel Charles 7
Cllr. Deryk Cundy 6
Cllr. Glynog Davies 7
Cllr. Joseph Davies 7
Cllr. Sharen Davies 7
Cllr. Anthony Davies 7
Cllr. Emlyn Dole 7
Cllr. Jeff Edmunds 6
Cllr. Penny Edwards 1
Cllr. Colin Evans 7
Cllr. Linda Evans 7
Cllr. Tyssul Evans 7
Cllr. Eirwyn Williams 7
Cllr. Elwyn Williams 7
Cllr. Deian Harries 7
Cllr. Ken Howell 7
Cllr. Jane Tremlett 7
Cllr. Peter Hughes Griffiths 7
Cllr. Philip Hughes 5
Cllr. Andrew James 5
Cllr. John James 7
Cllr. David Jenkins 7
Cllr. Irfon Jones 7
Cllr. Gwyneth Thomas 7
Cllr. Alun Lenny 7
Cllr. Jean Lewis 7
Cllr. Kevin Madge 7
Cllr. Shirley Matthews 5
Cllr. Giles Morgan 6
Cllr. Eryl Morgan 7
Cllr. Darren Price 7
Cllr. Louvain Roberts 7
Cllr. Hugh Shepardson 7
Cllr. Alan Speake 7
Cllr. Mair Stephens 7
Cllr. Edward Thomas 7
Cllr. Gareth Thomas 7
Mary Dodd 1
Cllr. Ann Davies 6
Cllr. Dorian Williams 7
Cllr. Betsan Jones 7
Cllr. Rob Evans 6
Cllr. Arwel Davies 7
Cllr. Bill Thomas 7
Cllr. Carys Jones 7
Cllr. Handel Davies 7
Cllr. Gary Jones 7
Cllr. Gareth John 7
Cllr. Dai Thomas 7
Cllr. Ken Lloyd 7
Cllr. Tina Higgins 7
Cllr. Dorian Phillips 6
Cllr. Jeanette Gilasbey 7
Cllr. Amanda Fox 0
Cllr. Dai Nicholas 7
Cllr. Fozia Akhtar 3
Cllr. Aled Vaughan Owen 7
Cllr. Susan Phillips 7
Cllr. Carl J. Harris 3
Cllr. Rob James 7
Cllr. Shahana Najmi 4
Cllr. Suzy Curry 7
Cllr. Andre McPherson 6
Cllr. Dot Jones 7
Cllr. Liam Bowen 6
Cllr. Emlyn Schiavone 6
Cllr. John Prosser 7
Cllr. Kim Broom 7
Cllr. Karen Davies 7
Environmental & Public Protection Scrutiny Committee, 6 meetings
Member Attendances
Cllr. Mansel Charles 3
Cllr. Deryk Cundy 1
Cllr. Joseph Davies 3
Cllr. Penny Edwards 0
Cllr. John James 3
Cllr. Eryl Morgan 3
Cllr. Alan Speake 3
Cllr. Arwel Davies 3
Cllr. Dai Thomas 3
Cllr. Ken Lloyd 1
Cllr. Tina Higgins 3
Cllr. Dorian Phillips 3
Cllr. Jeanette Gilasbey 3
Cllr. Aled Vaughan Owen 3
Cllr. Susan Phillips 3
Cllr. Karen Davies 3
Planning Committee, 8 meetings
Member Attendances
Cllr. Ieuan Davies 8
Cllr. Sue Allen 8
Cllr. Mansel Charles 8
Cllr. Deryk Cundy 7
Cllr. Joseph Davies 7
Cllr. Penny Edwards 0
Cllr. Tyssul Evans 8
Cllr. Eirwyn Williams 8
Cllr. Ken Howell 8
Cllr. John James 8
Cllr. Irfon Jones 8
Cllr. Alun Lenny 7
Cllr. Jean Lewis 8
Cllr. Kevin Madge 7
Cllr. Gareth Thomas 6
Cllr. Ann Davies 1
Cllr. Carys Jones 8
Cllr. Ken Lloyd 2
Cllr. Dorian Phillips 8
Cllr. Jeanette Gilasbey 8
Cllr. Dot Jones 6
Cllr. Karen Davies 1